Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými partiemi mechaniky tekutin potřebných pro obory: Inteligentní systémy v budovách: Hydraulika, Technika budov I., II., III, Technická měření.
v oboru: Inteligentní systémy s roboty: Technické prostředky automatizace, Akční členy mechatronických systémů.  
Základní probíraná témata jsou hydraulika potrubních sítí, stavové změny ideálního plynu a reálných plynů, proudění reálného a ideálního plynu, oběhy s ideálním a reálným plynem, fázové změny.