Algoritmizace zaměřená na učitele informatiky na středních školách.