Témata přednášek:

-Úvod, základní pojmy
-Přenosové cesty, kanály, entropie, informace
-Signály, rozdělení, časový a kmitočtový průběh, nástroje
-Úpravy a zpracování signálů – vzorkování, kvantování, modulace
-Druhy a vlastnosti jednotlivých typů modulací signálu
-Kódování kanálu, Shannonova věta
-Problematika dálkového měření
-Průmyslové sběrnice, typické vlastnosti, příklady
-Optický přenos signálů
-Satelitní přenos signálů
-GPS, principy, aplikace
-Signálové procesory, typické vlastnosti, aplikace
-Aplikačně specifické informační systémy v technologické oblasti
-Využití 1D a 2D kódů ve výrobě, konzistentní archivace – traceability