Předmět Mechatronické systémy je úvodním seznámením z technickými prostředky v jedné z důležitých aplikací aplikované informatiky - řízení pohybu.