Diplomové práce nebo bakalářské práce - Možnost zpracování diplomové nebo bakalářské z oblasti softwarového inženýrství, vývoje aplikací, elektronických voleb, emperické výzkumy, případně jiné - Vaše vlastní téma.
Okruhy:
  • Operační systémy
  • Architektura počítačů
  • Dynamické webové stránky
Diplomové a bakalářské práce 2011/2012, vedoucí Ing. Pavel Vařacha.

Informace o autorských právech, stylech, šablonách a dalších užitečnostech, které budete potřebovat k vypracování bakalářské nebo magisterské diplomové práce.

Tento kurz sdružuje všechny, kteří se zabývají řešením úloh s roboty NXT. Slouží také k evidenci jednotlivých robotů a osob za roboty odpovědných.

Seznam vypsaných témat Bakalářských a Diplomových prací vedoucího Michalem Bližňákem
Zde budou k dispozici zadání Ing. a Bc. prací, pravidla pro vypracovávání bakalářských prací atd.