Cílem předmětu je naučit studenty využít matematické a algoritmické postupy při řešení úloh, které se vyskytují při manažerských, rozhodovacích a logistických problémech. Student získá znalosti pro analýzu problému, schopnost problém formulovat matematickým jazykem, vybrat metody a postupy pro jeho řešení. Jedná se o ekonomické úlohy ve smyslu operační analýzy. Další studovaná oblast souvisí s řešením konfliktních situací v teorii rozhodování i maticových her. Student se seznámí i se základním programovým vybavením pro řešení formulovaných úloh

Základy aplikované informatiky pro krizové řízení

Informační společnost, význam informací v globálním světě, informatika jako vědní disciplina a její vývoj, aplikovaná informatika, používaná terminologie, kódování a komprese dat, informační systémy (IS), informační a komunikační technologie (ICT), aplikační informatika - relační báze dat, dotazovací jazyky, programové prostředky počítačů, SW - přehled a rozdělení, počítačové sítě, základní služby internetu, informační bezpečnost, viry, antivirové programy, etika chování na netu, architektura informačních systémů, informační strategie, informační systémy pro krizové řízení.