Novinky stránek

Nový předmět - "Aplikované technologie Java" - zimní semestr 2016/17

 
 
Obrázek: Dulik Tomas
Nový předmět - "Aplikované technologie Java" - zimní semestr 2016/17
autor Dulik Tomas - Úterý, 13. září 2016, 14.33
 

Nový kurz AUIUI / A7ATJ  "Aplikované technologie Java" bude probíhat každé úterý od 17:00 v učebně 52-109 (místnost vedle šatny nad vrátnicí).

Zápis kurzu do STAGu vyřešíte po příchodu s vyučujícím.

Anotace: 

Cílem předmětu je osvojení základních principů implementace enterprise aplikací v jazyce Java. V průběhu kurzu bude student seznámen s jednotlivými vrstvami, které jsou obvyklou součástí enterprise aplikací a zároveň mu budou představeny často používané knihovny pro jejich implementaci. Zejména pak řešení aplikací založených na technologiích Java EE a Spring. Program přednášek a cvičení je následující:

 1. Klient - Server aplikace. Úvod do Java EE. Vícevrstvá architektura.
 2. Aplikační servery, WAR a EAR archivy, servlety.
 3. Perzistentní vrstva - JDBC, JPA.
 4. Inversion of Control, Dependency Injection, CDI, EJB.
 5. Uživatelské rozhraní  - JSP, JSF.
 6. Webové služby REST, SOAP, RPC, Websockets.
 7. Unit testy a integrační testy v prostředí Java. Code coverage.
 8. Java Messaging Services (JMS), JavaMail API.
 9. Databázové a aplikační transakce.
 10. Zabezpečení Java EE aplikací (autentizace, autorizace).
 11. Spring framework I  - základy, rozdíly oproti Java EE.
 12. Spring framework II - Spring Data, Spring Security.
 13. Správa nastavení aplikace, konfigurace a správa aplikačních logů, monitoring běhu aplikace.
 14. Praktiky čistého a udržitelného kódu, dokumentace kódu, konvence kódu, nástroj checkstyle.

V rámci cvičení budete individuálně implementovat několik úkolů, jejichž zadání vychází z témat přednášek. Zadání jsou koncipována tak, aby se co nejvíce blížila reálným problémům z praxe.