Tento kurz slouží k dotazníkovému šetření mezi studenty