Seminář z matematiky pro studenty prvního ročníku na FT, jehož náplní je opakování vybraných témat ze střední školy.

V prvním týdnu proběhne vstupní test. Studenti, kteří dosáhnou 80 a více procent, automaticky získají zápočet.

Zápočtový test bude v poslední lekci semináře v podobném rozsahu jako test vstupní. Hranice pro udělení zápočtu zůstane na 80 procentech.