Cílem tohoto předmětu je naučit studenty pracovat v projektovém týmu a využívat SW nástroje, které práci v týmu podporují a usnadňují. Získané vědomosti a dovednosti studenti využijí i v dalších kurzech při vypracovávání semestrálních projektů, bakalářských a diplomových prací a konečně také v praxi.

Kurz je určen pro studenty prezenční formy studia letního semestru akademického roku 2016/2017.