E-learnigový kurz je určen k výuce přírodovědy pro 5. ročník základní školy. Výukový obsah kurzu vychází z učebnice Přírodověda 5: Člověk a jeho svět (Matyášek, Štiková, Trna).