Smyslem předmětu je seznámit studenty s principy paralelního vícevláknového programování a distribuovaných výpočtů. V průběhu kurzu budou studenti obeznámeni s problematikou paralelního zpracování úloh na jednom, či více počítačích a s technologiemi umožňujícími praktické vytváření vícevláknových aplikací (multithreading, synchronizace vláken, kritické sekce, mutexy, semafory, ...). Výuka bude rovněž zaměřena na využití multiplatformních softwarových knihoven PVM, OpenMP, či nativních API funkcí operačního systému a funkcí knihovny wxWidgets pro správu paralelních vláken.