Programování aplikací pracujících v reálném čase v jazyce C i s pomocí prostředků pro rychlý vývoj aplikací (RAD).