Předmět je zaměřen na transportní procesy: bilance hmoty, látkoveho množství a energie; stacionární a nestacionární sdílení tepla vedením v tuhých látkách; sdílení tepla přestupem, prostupem, sáláním; separační metody: usazování, filtrace, odstřeďování; difúzní procesy; sorpční metody, sušicí procesy;

Předmět slouží jako teoretický základ pro technologické předměty. Znalostí z předmětu lze využít pro analýzu, modelování, optimalizaci a automatické řízení technologických procesů.

Klíčová slova

chemické inženýrství, bilance, transport hmoty, sdílení tepla,

Separační metody, filtrace, usazování,

difúze, difúzní operace: sušení, destilace, rektifikace;