klíč k zápisu je: a7ikm

Cílem studijního předmětu je studenty naučit předurčení, cíle a způsob činnosti IZS a krizového řízení. Dále rozšířit znalosti v oblasti informačního managementu. Předmět je rozdělen do tří částí. V první části je předmětem výuky integrovaný záchranný systém, jeho úkoly, složení a způsob činnosti. V druhé části je výuka zaměřena na problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Studenti musí znát bezpečnostní systém ČR. Ve třetí části se studenti zaměří na problematiku informačního managementu v podmínkách krizového řízení.