Náplní tohoto kurzu je praktické zvládnutí technologií, na kterých stojí síť WWW: základy síťí, jazyk HTML, JavaScript, Java, PHP a SQL.