Kurz k bakalářským a diplomovým pracím + státním závěrečným zkouškám.

Virtuální kurz sloužící pro nahrávání podkladů pro účely kontrolních dnů diplomových prací oboru IT a UI (učitelství informatiky)

Kurz vytvořený pro nahrávání materiálů pro kontrolní dny v rámci předmětu Diplomová práce pro obor Bezpečnostní technologie, systémy a management

Kurz vyroben kvůli nahrávání prezentací pro SZZ.